Logo Gros
stale czarne i jakościowe, metale kolorowe

Stal żaroodporna

Gatunek Przykładowe zastosowanie
H13JS (1.4724) Stal przeznaczona na mało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki jak: części pieców, reaktorów, aparatury w przemyśle włókien sztucznych, części komór próżniowych, podpory, części zdmuchiwaczy sadzy.
Żaroodporna w powietrzu do temperatury do 850°C.
H18JS (1.4742) Stal przeznaczona na części mało obciążone, jak kołpaki rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, podpory do podgrzewaczy. W zakresie temperatury 450°C – 525°C wykazuje skłonność do kruchości. Przed i podczas spawania wyżarzanie w temperaturze 750 – 800°C i studzenie w powietrzu.
Żaroodporna w powietrzu do temperatury do 1050°C.
H24JS (1.4762) Stal przeznaczona na części nośne i szyny ślizgowe, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych i aparatów, części suszarek do mas plastycznych, podpory, części zdmuchiwaczy sadzy. W zakresie temperatury 450°C – 525°C wykazuje skłonność do kruchości. Przed i podczas spawania konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750 – 800°C potem studzenie w powietrzu. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukcyjne.
Żaroodporna w powietrzu do temperatury do 1200°C.
H25T (1.4749) Stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Stosowana na mało obciążone mechanicznie części pieców przemysłowych jak: rynny, mufle, płyty denne, skrzynki do nawęglania, osłony termoelementów. Żaroodporna w powietrzu do temperatury 1100°C. Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie.
H23N18 (1.4843) Stal austenityczna stosowana na części obciążone mechanicznie, pracujące przy wysokich temperaturach. Żaroodporna w powietrzu do temperatury 1050°C. Spawalna.
H20N12S2 (1.4828) Stal austenityczna stosowana na części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Żaroodporna w powietrzu do temperatury 1050°C. Spawalna.
H25N20S2 (1.4841) Stal austenityczna stosowana na silnie obciążone części urządzeń do pyrolizy gazów, konwersji metanu, na urządzenia dla przemysłu szklarskiego, transportery w piecach. Żaroodporna w powietrzu do temperatury 1150°C. Spawalna.
H18N9S (1.4878) Stal austeniczna stosowana na obciążone mechanicznie części aparatury przemysłowej, na kołpaki i aparaturę wysokoprężną. Żaroodporna w atmosferze związków siarki do 750°C, w powietrzu do 850°C. Spawalna.
Zainteresowała Cię nasza oferta?  Skontaktuj się z działem Sprzedaży »