Logo Gros
stale czarne i jakościowe, metale kolorowe

Blachy trudnościeralne

Blachy trudnościeralne są hartowaną stalą o twardości ≈ 400HB. Dzięki swym wysokim własnościom mechanicznym – twardości, granicy plastyczności oraz wytrzymałości, mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie. W porównaniu ze stalami typu S355J2G3 gatunki trudnościeralne wykazują znaczne korzyści w zakresie żywotności urządzeń. Pozwala to na znaczne zmniejszenie grubości projektowanych elementów, ponieważ odporność na ścieranie jest do 3 razy większa niż odporność blach typu S355J2G3. Blachy trudnościeralne należą do materiałów dobrze spawalnych i cechują się dobrymi własnościami plastycznymi.
Zginanie

Blachy trudnościeralne można kształtować poprzez zginanie na zimno. Minimalny promień zginania R o kąt 90° wynosi:
  • przy kierunku wzdłużnym do kierunku walcowania R = 4 x grubość,
  • przy kierunku poprzecznym do kierunku walcowania R + 3 x grubość
Cięcie i spawanie

Ze względu na niski równoważnik węgla, blachy trudnościeralne należą do materiałów dobrze spawalnych. Do grubości 40mm nie wymagają wstępnego podgrzewania przy spawaniu materiałów o temperaturze powyżej 100C. Można stosować klasyczne metody spawania np. łukiem krytym, MIG, MAG, ręczne spawanie elektrodą otuloną, stosując materiały spawalnicze jak dla gatunku S355, dobierając typ w zależności od wymaganej kategorii wytrzymałości spoiny. Można stosować wszystkie klasyczne metody cięcia termicznego (gazowe, plazma, laser) oraz cięcie strumieniem wody.
Obróbka mechaniczna

Do operacji wiercenia, gwintowania, frezowania itp. należy stosować narzędzia wykonane ze stali kobaltowej o oznaczeniu HSSCO lub narzędzia z węglików spiekanych. Przy skrawaniu stosować chłodzenie emulsją.
Zastosowanie blach trudnościeralnych:
  • produkcja maszyn budowlanych, drogowych oraz maszyn rolniczych
  • przemysł cementowy, wapienniczy, budowlany i hutniczy
  • przemysł wydobywczy- kopalnie węgla, kopalnie surowców skalnych itp.
  • energetyka, przemysł koksochemiczny


Stal manganowa (Stal Hadfielda- X120Mn12) o dużej odporności na ścieranie. Zawiera 1,1-1,3% C i 12-13% Mn. Powyżej 950 °C stal Hadfielda ma strukturę austenityczną. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej, jest mieszaniną austenitu i cementytu manganowego. Stal ta charakteryzuje się bardzo dużą skłonnością do umocnienia podczas pracy, gdyż pod wpływem zgniotu tworzą się w niej mikrobliźniaki. Twardość takiej stali wynosi ok. 500 HB.
Stosowana jest głównie na elementy szczególnie narażone na ścieranie przy dużych naciskach: kosze koparek, gąsienice ciągników, rozjazdy kolejowe, kraty więzienne.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?  Skontaktuj się z działem Sprzedaży »