Logo Gros
stale czarne i jakościowe, metale kolorowe

Aluminium

Gatunek Przykładowe zastosowanie
A1Z4
(EN AW-1050A)
Dobra podatność do gięcia na zimno. Cechuje się niskimi własnościami wytrzymałościowymi. Przeznaczona do produkcji naczyń, pojemników, garnków do produktów spożywczych i chemicznych, przedmiotów gospodarstwa domowego i opakowań.
PA6
(EN AW-2017A)
Charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, wysoką temperatura na rozciąganie, bardzo dobrą wytrzymałością zmęczeniową. Daje się spawać. Stosowana do produkcji samolotów, konstrukcji maszyn, sprzętu wojskowego.
PA11
(EN AW-5754)
Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa i wysoka odporność na korozję. Odpowiednia do zastosowań w środowisku morskim. Stosowana na elementy lądowych i morskich środków transportu oraz na konstrukcje spawane. Materiał spełnia wymagania niezbędne do zastosowań w zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach.
PA2
(EN AW-5251)
Stal podatna do obróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Odporna na korozję. Polerująca się i nadająca do anodowania. Spawalna. Zastosowanie do średnio obciążonych elementów konstrukcji lotniczych i okrętowych, jak również innych pojazdów mechanicznych,urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego, złącza lin stalowych.
PA38
(EN AW-6060)
Średnia wytrzymałość na rozciąganie oraz średnia wytrzymałość zmęczeniowa. Stal podatna do anodowania dekoracyjnego i podatna do obróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Spawalna. Odporna na korozję. Dobrze polerująca się. Zastosowanie do średnio obciążonych konstrukcji budowlanych i pojazdów mechanicznych, sprzętu sportowego i turystycznego, jak również do elementów dekoracyjnych zmechanizowanego sprzętu domowego, mebli.
Zainteresowała Cię nasza oferta?  Skontaktuj się z działem Sprzedaży »